Giới thiệu

Sông Tiên Coporation mang trong mình sứ mệnh kiến tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa với chất lượng cuộc sống cao cấp.

Sông Tiên Coporation

Sông tiên không chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm nhà ở cao cấp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho chủ sở hữu, mà còn mang trong mình sứ mệnh kiến tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa.

Công ty cổ phần phát triển địa ốc Sông Tiên tin rằng giá trị cốt lõi để phát triển lâu dài bên cạnh việc cung cấp một sản phẩm nhà ở chất lượng cao thân thiện với môi trường, còn phải góp phần phát triển cộng đồng và góp phần tăng trưởng cho địa phương. Đây là sản phẩm phù hợp với sự phát triển bền vững hơn là sự tăng trưởng ngắn hạn trên thị trường bất động sản hiện nay.

Đội Ngũ Sáng Lập

angel island partner

VAN AELST & PARTNER OMGEVING

Masterplan Consultant

SURBANA

Landscape

angel island partner
angel island partner

VERTICAL STUDIO

Architecture

KUME

Detail Landscape

angel island partner